Pse eFatura është zgjidhja për biznesin tuaj?

Efatura i përshtatet çdo biznesi, duke ofruar shërbime sipas kërkesave dhe nevojave të secilit. Nëse klientët tuaj vijnë direkt te ju ose ju shkoni  te ata nëpërmjet shitjeve ne terren, efatura ofron zgjidhje për çdo situate.

 • eFaturen e merrni kudo në çdo pajisje mobile. Dizenjuar si zgjidhja më perfekte për furnitoret dhe shpërndarjet, pasi punon në çdo lloji kushti.
 • Printoni faturat tatimore me printer portabel që e merrni kudo me vete
 • Online/ Offline. Vazhdoni aktivitetin tuaj edhe kur nuk lidheni dot me rrjetin. eFatura ruan të dhënat lokalisht më pas i sinkronizon ato në database sapo te rilidhet interneti.
 • Kontrollon shitjet dhe skontot. Përcaktoni skonto fikse për klientet tuaj duke shmangur abuzimet e mundshme
 • Të gjitha sherbimet në një aplikacion te vetëm
 • Nderfaqe praktike që fsheh kompleksitetin e sherbimeve te programit
 • Nuk ka nevojë për trajnim mbas fazës filllestare te implementimit. eFatura është dizenjuar të jetë lehtë e përdorshme për çdo nivel të ekipit të shitjes.
 • Perdorim intern dhe ekstern, aplikohet ne çdo ambient zyre ose distribucioni.

Efatura ruan të dhenat e shitjeve të krzera dhe historikun e secilit klient, ju mundeson te kryeni raporte për:

 • Vizitat e kryera: Ruani të dhenat, datat dhe shitjet e kryera në çdo vizite të klienteve.
 • Sasite e shitura: Gjenero raport për sasite e shitura sipas datave dhe periudhave që përcaktoni ju.
 • Arken: Gjeneroni raporte për çdo arkëtim që ju duhen dhe printoni ato
 • Klientet: Zgjidhni klientet që deshironi dhe printoni shitjet e kryera.
 • Çmimin e Fundit: Ruani çmimin e fundit që i keni dhënë klienteve tuaj për çdo artikull

Gjendja e Magazines

Monitoroni gjendje e mallit dhe produkteve në magazinë.

Menaxhoni sasitë e artikujeve  .

Duke ju lehtesuar planifikimin e inventarit te ardhshem.

Historiku i Shitjeve

Ruan te dhenat e cdo shitje te kryer  dhe ju mundeson te printoni raporte  per cdo shitje ne caste te me vonshme.

Vizitat dhe Anketa

Rregjistroni vizitat dhe detajet mbi shitjet ose percaktoni arsyjet e mosblerjes.

PRINTERI PORTABEL BLUETOOTH

Specifikat

Lloji:                                  Printer Mobile Termal

Lidhja:                              Me bluetooth

Rezulucioni :                 203dpi (8 dots/mm)

Letra e Printimit          110mm (tolerance nga 104mm- 114mm)

Shpejtesia   e Printimit               80mm/s

Sensoret               Black mark sensor, label gap sensor,     paper absence  sensor, cover open sensor temperature sensor

Bateria                              E ringarkueshme 400 cikle

Adaptor                            9V/3A DC; 7.4V lithium battery

Dimensionet                   159 x 152 x 72mm

Çmimi                                346€    me tvsh